NL

Uitvaart van het Holoceen / Memorial Service for the Holocene

0,00

Category:

Description

Afscheid van een geologisch tijdperk 

~  14.11.2019 ~ 20.00 – 22.30 (+ borrel) ~

Het Holoceen loopt op zijn eind. We zeggen vaarwel tegen een tijdperk waarin de Noordzee en Nederlandse kustlijn zijn gevormd en betreden een wereld waarin de mens is uitgegroeid tot een ontwrichtende en vormende kracht van geologische proportie. Te midden van alle bezorgdheid en angst creëert de Ambassade van de Noordzee een rustpunt. Met een heilzaam afscheidsritueel maken we ruimte en tijd voor bezinning, persoonlijke verhalen en laten we de dingen waarvan we afscheid nemen zelf aan het woord.

Bijdragen van: Abdelkader Benali, Frank Bloem, Eva Line de Boer, Axel Coumans, Ibelisse Guardia Ferragutti, Harpo ‘t Hart en Evanne Nowak

De Duif, Prinsengracht 756, Amsterdam

Entree: gratis ~ RSVP

~

Farewell to a geological era 

~  14.11.2019 ~ 20.00 – 22.30 (+ drinks) ~

The Holocene is coming to an end. It’s time to say goodbye to an epoch in which the North Sea and Dutch coastline were formed, and enter a world in which humans have grown into a disruptive and formative force of geological proportions. Amid all the concern and fear, the Embassy of the North Sea wants to create a moment for contemplation. In a farewell ritual, we make space and time for reflection and personal stories, letting the things we’re saying goodbye to speak for themselves.

De Duif, Prinsengracht 756, Amsterdam

Admission: free ~ RSVP

~

Met dank aan / Thanks to: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds en BankGiro Loterij Fonds